DET FJÄRDE CHAKRAT

Energimänniskan - bok skriven av MaLou Sundström

 

Kapitel 5.


DET FJÄRDE CHAKRAT

Hjärtchakrat - Skulderbladschakrat - Anahata.

Kännetecken: SHEN - kärlek - glädje - förlåtelse - transformation - karma - helhet - yin.
Placering: Bröstkorgen, mellan bröstvårtorna i Ren Mai meridianen.
Grundfärg: Smaragdgrön i olika nyanser. Rosa och guld.
Tonfrekvens: F på tonskalan. A-ljudet aktiverar chi.
Organ: Hjärta - tymuskörtel - blodet - cirkulationen.


Symbolisk betydelse.
Hjärtchakrats energifrekvens är KÄRLEK. Den villkorslösa kärleken. Kärlek till livet, till existensens essens. GLÄDJE över att finnas till och att älska sig själv och allt annat levande.
GENEROSITET i att dela med sig av kunskap, glädje, och sorg. I kärleksvibrationen finns HELHETEN. Att kunna se det unika i en annan individ, se skönheten och ljuset, samt de outvecklade aspekterna utan att döma. FÖRLÅTELSE är en kärleksfull handling både mot oss själva och andra. I kärleksenergin härskar självständigt tänkande, inre trygghet och tillit till sin gudomliga härkomst. Hitta kärnan i ett problem och lösa dem genom att bl.a. TRANSFORMERA, eller omvandla det destruktiva till konstruktivt skapande. Hjärtchakrats energikropp, Själskroppen, innehåller vår KARMA - våra starka och svaga sidor från tidigare existenser och som påverkar chakrats energiflöde.


Psykologiska faktorer vid obalans.
Obalans visar sig i känslor av meningslöshet, tomhet och nedvärdering av sig själv och sitt liv. Man betraktar sig själv som obetydlig, vilket kan leda till att alla andra också är betydelselösa och då kan man bete sig respektlöst. Värdelöshet är en känsla som står i motsatsförhållande till kärlek. Eftersom hjärtas Shen har förbindelse med det Högre Jaget, kan själslig smärta uppstå vid obalans. Inget värde, ingen kärlek. Förlust av kärlek medför sårbarhet, och individen  känner rädsla och intar en kylig och kanske hård attityd i förhållanden. Man har en s.k. förnuftig och realistisk syn på livet, och människorna och världen är en plats för kamp. Individen har en förvrängd bild av känslans betydelse och livets huvudsakliga strävan är materiellt välstånd, pengar och makt över andra. Tryggheten finns i regler för ett rättrådigt leverne och lag och ordning är livsviktiga att följa oavsett omständigheterna. Osjälvständigt tänkande, manipulation och utnyttjande följer därav. Karmiska inflytanden bestämmer beteende och tankemönster. Oförmåga att se helheten i alla sammanhang. Det subjektiva perspektivet är förhärskande.


SHEN - kärlek, glädje och lycka.
Innerlig glädje och lycka är känslor som uppfyller oss när Shen, hjärtats chi, släpps fri och öppnar hjärtchakrat. Och då uppstår en kanal till det Högre Jaget, vår själsliga aspekt. Det sker när energiblockeringar löses upp i bröstkorgen och gamla känslor av förtvivlan, värdelöshet och tomhet, m.fl. frigörs. Emellertid kan man under en period uppleva alla dessa tunga, negativa känslor tills de blivit bearbetade och förlåtna. Med förlåtelse kan de transformeras till försoning och glädje.

När energiflödet är öppet i hela kroppen, då är hjärtats Shen förlöst och den spontana livsglädjen dominerar allt. Bortom sorgen, oron och vreden finns kärleken till livet och glädjen över att finnas till. Så snart alla känslor, goda som onda, blivit kärleksfullt accepterade
öppnar Shen kanalen till själens dimension. Shenkraften är som solen. Den värmer frusna hjärtan och lyser upp i alla vrår. När Shen kastar sitt ljus på de mörkaste molnen inom oss får vi insikt och kunskap. De mörka sidorna i vår personlighet beror alltid på missförstånd. Vi är förklädda gudar, C.G. Jung sagt. Tag av förklädnaden och se, den innersta kärnan är kärlek.
/sid 66-67, i “Energimänniskan…”/

Kärlek och självständigt tänkande.
Hjärtchakrat i balans gör oss självständiga och trygga. Ju mer medveten du är om dig själv, hur du fungerar, hur du beter dig och varför, desto mindre influerad blir du av omgivningen. Tanke-och känsloenergier finns överallt där människor finns och det är lätt att dras in i andras sinnesstämning. När du riktar din uppmärksamhet inåt kanske du upptäcker att du låter andras tankar styra dig. Har du tänkt på att med vissa personer kan man bara klaga och gnälla. Det spelar ingen roll hur man än försöker föra in andra samtalsämnen så slutar det ändå med gnäll och jämmer. Du har blivit uppslukad av dessa negativa energier trots att du inte alls tycker likadant som kverulanten. Har det hänt att du kommit ut från en affär med varor, kläder och annat, som du egentligen inte alls ville ha? Du har fallit offer för en bra försäljare.

Det finns ingen anledning att utsätta sig för personer som påverkar oss negativt. Det förekommer en märklig tanke att man måste vara uppmuntrande och hjälpsam för att vara kärleksfull. Det kan vara ett skäl till att vi snällt lyssnar och deltar i andras klagolåt fastän vi inte vill, eller köper prylar vi inte vill ha. Vi behöver inte sätta andras känslor över våra egna för att älska någon. Vad vi gör då är att bidra till den där personens negativitet. Kärlek kan vara att inte acceptera ett otrevligt beteende, gnäll och klagan, eller en ivrig försäljare, om det uttrycks tydligt och utan klander. Ditt viktigaste åtagande för att få balans i Shens energier, är att vara kärleksfull mot dig själv. Det sprids nämligen ut till alla du möter.
/sid 80 i “Energimänniskan…”./

Sanndrömmar - Kan vi förändra framtiden?
Under julveckan 2004 hade jag samma drömtema i olika varianter flera nätter. Det handlade om översvämningar. Vatten, vatten överallt. Drunknande människor. Syndafloden svepte över jorden. Till skillnad mot min tidigare upplevelse / 11 september 2001/ fanns här inga känslor. Det liknande mera en föreställning på avstånd, och visades för mig natten till den 22, 23 och 24 december. Noaks ark symbolen dök upp inför mina ögon överallt under samma tid, i radio, TV, böcker. Mina vänner försökte tolka mina vattendrömmar på julafton, eftersom vi trodde att det handlade om mig personligen.
På annandagen den 26 december reste sig havet och svämmade över land och människor i Thailand, Sri Lanka, Indonesien och Indien.

Det här kanske betyder att framtiden redan är klar och att vi inte kan förändra något. Det var förmodligen fler än jag som fått liknande budskap från framtiden, och från den energiförändring i atmosfären  som stora katastrofer ger upphov till över hela jorden. Många djur hade visat att något var i annalkande, men ingen förstod exakt vad det var. Vad skulle alla vi som fått varsel eller drömsyner har gjort? Ställt oss på ett torg och skrikit ut varningar. Vem hade brytt sig? Vad kan vi göra för att förhindra katastrofer? Min uppfattning är, att det kan vi inte göra något åt, inte förrän den materialiserats och drabbat våra liv. Det måste hända något innan vi blir uppmärksamma på problemet. Framtiden skapas inte en vecka innan det sker. Framtiden skapas i det förflutna och under lång tid, där orsak och verkan interagerar.
- Hade någon kunnat förhindra attentatet mot World Trade Center?
Antagligen inte, i så fall hade det aldrig inträffat.
- Hade man kunnat förhindra flodvågen i Thailand?
Absolut inte, eftersom det skedde.
Den enda möjligheten att förhindra katastrofer är att undersöka orsakerna, byta ut dem och därmed påverka utgången.

Hur kan vi förändra våra egna liv, månne? Är det möjligt? Eller är vi fast i ett obevekligt öde som sakta men säkert driver oss fram mot slutet. En sak kan vi vara säkra på beträffande våra liv. Den fysiska kroppens åldrande och död. Det är vårt öde. Men däremellan kan vi påverka vår hälsa, våra relationer, arbete och mentala tillstånd. När vi tagit reda på orsakerna till våra hämningar, sjukdomar, dåliga relationer, m.m. då kan vi förändra framtiden och hindra att lidandet och meningslösheten från att ta över våra liv.
/sid 107-108, i “Energimänniskan…”/.